La meva família

En aquesta pàgina hi ha un arbre genealògic de la meva família, que difereix força dels arbres genealògics més habituals. Normalment, la genealogia s'entén com el desig de buscar informació sobre els propis avantpassats, però sempre seguint una línea masculina: el meu pare, el pare del meu pare, el pare del pare del meu pare, etc. Aquest punt de vista masclista és, per a mi, inacceptable. Ara bé, si volem tractar en igualtat de condicions els avantpassats masculins i els femenins, veiem que l'arbre creix en progressió geomètrica a mida que ens allunyem en el temps: dos pares, quatre avis, vuit besavis, setze rebesavis...

El criteri que he utilitzat és el següent:

L'arbre ha de contenir tots els descendents (amb els seus cònjuges) dels meus vuit besavis:

Josep Aguadé Farré i Francisca Esteve

Cirilo Juan García i Pascuala Casas Guiu

Francisco Bover i Consol Bas

Joan Ros i Neus Sagarra

Plantejat així, l'arbre està perfectament definit, però és molt gran i dinàmic: va creixent constantment.

Crida

Faig una crida a tothom que formi part d'aquest arbre perquè m'ho faci saber (jaume@jaumeaguade.cat) i m'ajudi a corregir errors i a completar l'arbre amb fotografies dels personatges que hi figuren.

Els cognoms són aquests: Aguadé, Bover, Ros, Juan, Marimon, Bas, Sagarra, Fornieles, Pou, Esteve, Cases/Casas, Carreras, Ventura, Vidal, Villèlia, Vilaseca, Dalmau, Galtés, Fuster, Cid, Vilalta, Pàmies, Domínguez, Miralles, Garcia, Guiu, Font.

La manera de navegar per l'arbre és la següent: Fent click a la fotografia d'un personatge X anirem a una pàgina on hi haurà X amb els seus avantpassats i els seus fills.

Entreu a l'arbre genealògic d'en Jaume Aguadé

Retorn a jaumeaguade.cat